Naar aanleiding van overleg met de gemeente wil DB graag weten of wij in Eastermar een poule met brugwachters op kunnen zetten en dan ook nog voor minimaal 10 jaar.

Na het lezen van onderstaande willen wij graag via het vragenformulier weten hoe het dorp denkt over mogelijk optie 4: Right to challenge. Graag alleen de eerste vraag invullen als u geen belangstelling hebt. https://forms.gle/4SvBve8WKF9kYkWm9

Brug Eastermar

De Brug:

De brug over de Lits in Eastermar wordt op afstand bediend vanuit Schuilenburg door Rijkswaterstaat. Vanaf 1 januari 2023 is dat niet meer mogelijk. Rijkswaterstaat is bezig om de bediening van alle bruggen en sluizen tussen Lemmer en Delfzijl centraal te bedienen vanuit Lemmer. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2023 geen brugwachters meer in Schuilenburg aanwezig zijn om de brug in Eastermar te kunnen bedienen.

De bediening moet verplaatst worden. De brug is inmiddels 60 jaar oud.

Er zijn vier varianten die we in onderzoek hebben om de brug vanaf 2023 te bedienen:

 1. De bestaande brug aanpassen voor nieuwe bediening op afstand;
 2. Een nieuwe beweegbare brug bouwen met bediening op afstand;
 3. Een nieuwe, hogere vaste brug bouwen (3,00m doorvaarthoogte net als alle andere vaste bruggen op de Lits-Lauwersmar-vaarroute);
 4. De bestaande brug aanpassen voor lokale bediening door het dorp op basis van Right to challenge.

Het concept Right to Challenge (RtC) staat voor ‘het Recht om Uit te dagen’. De kern van de aanpak is dat een (georganiseerde) groep bewoners en/of vereniging(en) taken van de gemeente kan overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.

De uitdaging bij brug Eastermar:

 • Bediening van de brug van 1 april tot 1 november, van maandag tot en met zondag, 7 dagen per week. Van 9:00uur tot 19:00uur (tussen 1 juni en 1 september tot 20:00uur). Dit zijn 214 dagen van 10-11 uren per dag.
 • Bediening op afroep (24 uur tevoren) van 1 november tot 1 april van maandag tot en met zaterdag van 9:00uur tot 17:00uur.
 • Het gaat om lokale bediening: De bedienaar moet bij de brug aanwezig zijn of ernaartoe gaan en bedient de brug vanaf een bedienpaneel op de brug.
 • Het gaat om zo’n 5.000 tot 6.000 passages per jaar (het aantal brugopeningen is minder, naar schatting tussen 3.000 en 4.000).
 • In het hoogseizoen en andere drukke weekenden kan de bedienaar binnen enkele minuten (max. 5 min) na een oproep aanwezig zijn om een doorvaart zonder (lange) wachttijd te waarborgen. In rustiger periodes zou dit binnen maximaal 10 minuten moeten zijn. Er zijn geen voorzieningen bij de brug aanwezig zoals een wachthuisje, toilet etc.
 • Belangrijk aandachtspunt is het organiseren van continuïteit zowel in beschikbaarheid van mensen als ook in de zin van weinig verloop van vrijwilligers. Dit is oa van belang ivm opleiding. Denk hiervoor aan een poule van personen (min. 18 jaar) met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De poule moet niet te klein zijn i.v.m. continuïteit, maar ook niet te groot zodat iedereen regelmatig aan bod komt en hiermee kennis en ervaring op peil blijft.
 • Denk aan een goede, centrale aansturing & planning van mensen. Zorg voor vervanging bij ziekte of afwezigheid.
 • Zorg voor een vast aanspreekpunt voor de gemeente.
 • Bedenk of het mogelijk is om de brugbediening voor een lange periode (>10 jaar) uit te kunnen voeren. Anders zou de brug over enkele jaren opnieuw tegen hoge kosten aangepast moeten worden om alsnog bediening op afstand te realiseren.

Wat heeft de gemeente te bieden:

 • Een vrijwilligersverklaring waarmee aansprakelijkheid en verzekering geregeld worden (de bedienaar valt hiermee onder aansprakelijkheid en verzekering van de gemeente).
 • Jaarlijks een (opfris)opleiding voor een veilige brugbediening, afhandeling van het weg- en vaarverkeer, omgang met storingen, etc. Deze opleiding is verplicht. Iemand die niet opgeleid is, mag de brug niet bedienen, ook niet incidenteel ter vervanging.
 • Een roulerende mobiele telefoon voor bereikbaarheid van de dienstdoende brugbedienaar.
 • Veiligheidshesjes.
 • Een nader te bepalen jaarlijkse vergoeding welke ten goede moet komen aan het dorp Eastermar.

link naar vragenformulier:

https://forms.gle/4SvBve8WKF9kYkWm9

 

Met vriendelijke groet,

Doarpsbelang Eastermar

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: