Dorpsbewoners,

Als Doarpsbelang houden wij ons bezig met de leefbaarheid van het dorp en met de ontwikkelingen. De tijden zijn niet gemakkelijk en er kunnen zich ook in ons dorp veranderingen voordoen die voor de leefbaarheid schadelijk zijn.

Wij willen daar graag met een brede vertegenwoordiging van het dorp over praten en hebben een bijeenkomst belegd op woensdag 28 november om 20.00 uur in 't Hoekje.

Belangstellenden zijn van harte welkom. 

Ada Roelants, Secretariaat Feriening Doarpsbelang Eastermar 

Uitnodiging dorpsbijeenkomst: 'Hoe houden we Eastermar bij de tijd?'

 

 

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: