"Ze zijn niet over het hoofd te zien en reiken haast tot in de hemel."

Tot ieders verrassing staan er plotseling nieuwe lantaarnpalen in de kom van het dorp. En ze geven heel veel licht. Was Doarpsbelang hiervan op de hoogte? Jazeker, in juni 2011 werd het bestuur geïnformeerd over het besluit van de Gemeente om deze palen in datzelfde najaar te plaatsen. Er werd een tekening getoond van het bovenstuk, de verlichting. De reactie van het bestuur was dat hij niet erg leek op die van 't Wâltsje , hetgeen wel wenselijk was vanwege de gelijksoortigheid. De ambtenaar deelde mee dat ze niet weer de antieke lampen wilden plaatsen en dit was in feite een strakke versie van de oude lantaarn. Over de lengte van de paal is toen niet gesproken.

Nieuwe lantaarnpaal E.M. Beimastrjitte

Een paar maanden geleden heeft het bestuur geïnformeerd naar de stand van zaken en gevraagd of de plaatsing kon worden uitgesteld i.v.m. reorganisatieplannen rond het Breed. De reactie was dat deze twee acties elkaar niet in de weg zouden zitten. En nu staan ze er dus!! Inmiddels is er een reactie gekomen op de sterkte van de lampen, met name van mensen waar de paal direct voor het raam van een slaapkamer staat. Indien er meer reacties zijn, kunt U die doorgeven aan het secretariaat. Het bestuur zal binnenkort zeker met de Gemeente hierover in gesprek gaan. Namens het bestuur van de Feriening Doarpsbelang Eastermar

Ada Roelants,

doarpsbelang@eastermar.nl

Intussen heeft wethouder Rijpstra gereageerd. Klik hier voor de bijlage met uitleg van de gemeente.

Vervolg Lantaarnpalen (Update 19-11-2012)

Het bestuur van Doarpsbelang heeft verschillende reacties gekregen op de plaatsing van de nieuwe lantaarnpalen aan 't Breed en de E.M. Beimastrjitte.
De reacties zijn tweeledig: enerzijds dat ze niet passen bij de aard van het dorp, te strak, te hoog en anderzijds dat ze mooi zijn en een chique uitstraling hebben.
Ieder is het erover eens dat ze erg veel licht geven en met name voor diegenen die de lamp vlak voor het slaapkamerraam hebben gekregen is het veel te veel licht. "We kunnen de krant er wel bij lezen," zegt een van de bewoners.

Wethouder Houkje Rijpstra reageerde vorige week al heel snel op de eerste klachten met een uitvoerige brief met uitleg en alternatieven.
Het bestuur van Doarpsbelang wil zich in het gesprek met de Gemeente nu met name richten op de overlast die mensen van deze lampen ondervinden. De volgende stappen worden nu gezet:

  1. De werkzaamheden zijn nu even stopgezet
  2. De lampen zullen worden afgeschermd, zodat het licht naar beneden schijnt. De afscherming is besteld en zal zo snel mogelijk worden geplaatst.
  3. De lampen zijn dimbaar en worden 's avonds vanaf 21.00 uur gedimd tot 70%. Ze gaan niet meer om en om de hele nacht uit, zoals in de huidige situatie, vanwege de gelijkmatigheid. Onderzoeken hebben uitgewezen dat ze allemaal òf aan, òf uit moeten zijn.

Nadat deze werkzaamheden zijn verricht wordt er opnieuw gekeken wat de effecten zijn en hoe de betrokken bewoners het nu ervaren. Dus zowel de sterkte van de lamp als het niveau van dimmen in de nacht. Het kan zijn dat het nodig is om bij een enkele woning nog een extra kap aan de woningkant te plaatsen of de hele paal een stuk te verplaatsen.

Het bestuur blijft dit proces in nauw contact met de Gemeente volgen.
We houden u bij elke volgende stap op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Ada Roelants
Secretariaat Feriening Doarpsbelang Eastermar
p/a Ada Roelants
E.M. Beimastrjitte 8
9261 VJ Eastermar

T: +31 6 48467589
E: doarpsbelang@eastermar.nl

 

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: