Swimplak

Het zwemseizoen staat weer voor de deur. Het bestuur van Doarpsbelang heeft weer opdracht gegeven voor het jaarlijkse onderhoud, zodat iedereen veilig kan zwemmen en spelen in en om het water.Er zijn tevens nieuwe stevige hekken geplaatst voor de fietsen.

Zoals bij ieder wel bekend is, is de zwemplek om hygiënische redenen niet toegankelijk voor honden. Het blijkt in de praktijk toch nog veel voor te komen dat honden worden meegenomen die daar hun behoeftes ook doen met alle vervelende gevolgen van dien voor degenen die daar komen om te recreëren. Het bestuur wil daarom de hondeneigenaren nogmaals vragen de hond NIET mee te nemen naar het swimplak.

Naamborden en richtingaanwijzers

Naamborden

In de afgelopen weken is op een aantal naamborden bij de ingangen van het dorp de oude Nederlandse benaming Oostermeer en Hoogzand met zwarte verf onzichtbaar gemaakt. Het is niet bekend wie de schilders zijn geweest en met welk doel dit is gebeurd. De gemeente is ervan op de hoogte en de borden worden zo spoedig mogelijk schoon gemaakt. Borden met uitsluitend de officiële naam worden pas geplaatst als de huidige borden, vanwege slechte staat, aan vervanging toe zijn.

Richtingaanwijzers

Op verschillende plaatsen in Eastermar en op It Heechsân zijn op de richtingaanwijzers bij kruispunten en afslagen. enkele plaatsnamen met blauwe strip afgeplakt en onzichtbaar gemaakt. De gemeente heeft in samenwerking met de ANWB besloten dat op die bordjes uitsluitend de namen komen te staan van het eerstvolgende dorp. Bijvoorbeeld op de hoek Grote Hornstweg - Seadwei staat rechtdoor alleen nog Eastermar en is Sumar weggehaald. Het is door de ANWB uitgevoerd.
Contact: doarpsbelang@eastermar.nl

doarpsbelang Eastermar

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: