Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Eastermar

De Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Eastermar zal online worden georganiseerd op donderdag 22 april.

De leden worden van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. U dient daarvoor uw opgave via de mail naar sekretaris.db.eastermar@gmail.com te sturen met daarbij de vermelding van uw postcode en huisnummer.

U dient uw mailbericht met uw opgave voor de ledenvergadering vóór 24 maart a.s. naar het bovenstaande e-mailadres te sturen.

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: