Datum: Donderdag 19 april 2018

Locatie: Hege Stins

Aanvang: 20.00 uur

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige Ledenvergadering (6 april 2017) (klik hier voor de notulen)
 4. Jaaroverzicht 2017
 5. Financieel jaaroverzicht Penningmeester
 6. Verslag Kascommissie
 7. Verkiezing Kascommissielid
 8. Besteding gelden Doarpsbelang
 9. 't Breed (Blauwe zone en schade pleintafel) Stand van zaken
 10. Update Statuten Doarpsbelang Eastermar (klik hier voor concept)
 11. Stand van zaken Werkgroepen
 12. Bestuursverkiezing (klik hier voor info)
 13. Rondvraag
 14. Pauze
 15. Presentatie Landschapssymfonie (klik hier voor info)
 16. Presentatie Buurkracht.  klik hier voor info
 17. Sluiting

doarpsbelang logo2014

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: