Op donderdag 31 maart a.s. hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering om 20.00 uur in de Hege Stins

Klik hier voor de agenda voor deze vergadering

Klik hier voor de notulen van de vorige ledenvergadering (19 mei 2015)

doarpsbelang logo2014

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: