Dinsdag 19 mei a.s. hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering gepland

Aanvang : 20.00 uur in de Hege Stins

Klik hier voor de agenda van deze vergadering

Klik hier voor de notulen van de vorige vergadering

Bestuur Doarpsbelang Eastermar

doarpsbelang-logo2014

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: