Op zaterdag 8 maart organiseert Dorpsbelang weer de jaarlijkse Himmeldei

We zoeken nog vrijwilligers voor de volgende straten:

  • Mienskerwei
  • Sumarderwei
  • Snakkerbuorren
  • Industrieweg
  • Mounekamp
  • Joereleane
  • Binneflietpaed
  • Skûlenboargerwei

Aanmelden en informatie bij Jan Wind tel. 06-15162335  mail: wind.jan@online.nl

himmeldei

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: