Jaarlijks organiseert Dorpsbelang in samenwerking met de buurtverenigingen een Himmeldei. De Himmeldei van dit jaar vindt plaats op zaterdag 20 maart.

Dorpsbelang faciliteert deze Himmeldei met het beschikbaar stellen van grijpers, vuilniszakken en een centrale container op de parkeerplaats bij Stichting Burgerkamp. De grijpers en vuilniszakken zijn af te halen bij Anne-Wieke Taekema, ‘t Hof 26.

De organisatie en uitvoering van de Himmeldei wordt door de buurtverenigingen geregeld. De buurtverenigingen die meedoen aan de Himmeldei krijgen van Dorpsbelang een onkostenvergoeding van € 25,00 voor koffie, thee en koek.

himmeldei

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: