De 'Feriening Doarpsbelang Eastermar' heeft concept statuten laten opstellen en wil u hierbij daarvan alvast kennis laten nemen. Deze statuten worden ter besluitvorming aan de leden voorgelegd op 3 november a.s. en bij een te lage opkomst (minstens tweederde van het aantal leden moet aanwezig zijn) nogmaals op de Najaars leden vergadering op 11 november. Ze liggen eveneens ter inzage bij de bestuursleden aan huis.

Ada Roelants, secretaris

Ander nieuws van Doarpsbelang: