Nieuwe enquête woningbehoefte Eastermar.

Via onderstaande link is het mogelijk de enquête digitaal in te vullen.

https://forms.gle/2vcWqpVYFTMZSBQA6

enquete ea2

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: