Nu Lahuis-Eastermar bijna klaar is met de renovatie van ons dorpsplein wordt het tijd om de verdere plannen en gang van zaken uit de doeken te doen.

Shared space en parkeren

Nu al is zichtbaar hoe mooi en ruim it Breed straks wordt en kunnen we trots zijn op een prachtig en karakteristiek dorpsplein waar toerist en inwoner van kunnen genieten.

P1200533

Het plein wordt shared space. Er zijn geen wegaanduidingen of borden meer. Een ieder bepaalt zelf hoe hij of zij het plein passeert. Het effect van shared space is dat verkeersdeelnemers voorzichtiger zullen zijn daar het aan verkeersaanwijzingen ontbreekt. Men moet zelf beter opletten.
Daarom zijn er ook geen parkeerplaatsen op het plein opgenomen. Geparkeerde auto’s ontnemen namelijk het zicht van andere verkeersdeelnemers. Bovendien willen we graag dat iedereen kan genieten van een ruime blik óver It Breed in plaats van autoblik óp It Breed. Er zijn immers genoeg parkeeralternatieven, letterlijk om de hoek. Vandaar de boodschap die we iedereen mee willen geven:

Ons fraaie dorpsplein is niet om te parkeren
Gelieve uw auto naar een P te manoeuvreren

Openbare ontmoetingsplek

Het nieuwe Breed is een plek waar inwoner en toerist, wandelaar en fietser zich welkom zal voelen om te keuvelen, uit te blazen van een wandeling of fietstocht, om te genieten op een terrasje, als startplek voor rondleidingen, te flaneren, enz. De bestaande terrassen krijgen daarom de gelegenheid om wat meer ruimte in te nemen.

IMG 2026

Maar er komt ook een openbare zitplaats zonder verplichte consumptie. Als plek is de kop van 't Wâltsje gekozen, onder de schaduw van de karakteristieke kastanjeboom. Alhoewel er al een kapvergunning was afgegeven, hebben we deze boom weten te behouden en zolang de boom het nog redelijk doet, kan hij blijven staan. Dat de boom ziek is, dat is een feit maar experts geven de kastanje toch zeker nog 5 à 10 jaar.

Om deze plek vorm te geven hebben we dorpsgenoot Rienk Vlieger gevraagd ideeën te leveren met als thema ‘moetsjen’. Het doel is namelijk dat met de nieuwe ontmoetingsplek Eastermar een fraai en onderscheidend element krijgt. Rienk heeft in de Doarpsbelang-najaarsvergadering van 2014 een viertal schetsen gepresenteerd. Daar alle ideeën algehele bijval kregen is er voor gekozen om op basis van die vier schetsen één nieuwe schets te maken. In deze nieuwe schets, ‘Iepenbier keuvelje’ genoemd, zijn een aantal zaken uit de vier eerdere ontwerpen gecombineerd samen met de feedback van de aanwezige leden van Doarpsbelang.

iepenbier-keuvelje

In het ontwerp zitten verwijzingen naar de geschiedenis van ‘t Wâltsje, de skûtsjehistorie van Eastermar en naar de nalatenschap van Dam Jaarsma. Behalve de gevelsteen op het Dam Jaarsmahûs zou het namelijk mooi zijn als er na het Dam Jaarsmajaar iets blijvends van deze bijzondere inwoner van Eastermar terug te vinden is in het dorp.  

Het ontwerp bestaat uit een grote tafel om de kastanjeboom met 20 zitelementen die kunnen verschuiven. De vorm van het tafelblad verwijst naar een skûtsjezwaard maar ook naar de ei-vorm van recreatieterrein de Komerk. Om het blad komt een metalen strip met daarin één van de mooiste gedichten van Dam Jaarsma, ‘Neisimmerdei te Eastermar’, uitgefreesd. Om het gehele gedicht te lezen zal men een rondje om de tafel moeten maken. De zitelementen worden voorzien van namen van bekende figuren uit de door Jaarsma verzamelde volksverhalen. Het creatieve ontwerp is door Wopke Wobbes omgezet naar een technisch ontwerp.

Het is de bedoeling dat de plek een sociale functie zal hebben. Geïnteresseerden kunnen op een aardige manier kennis nemen van de geschiedenis van de plek en het werk van Dam Jaarsma. De tafel en stoelen zijn multifunctioneel. De stoelen kunnen schuiven zodat je groepjes kunt vormen en ook ruimte gemaakt kan worden voor bijv. een rolstoel. De tafel is sterk genoeg om er op te kunnen staan en kan dan als podium gebruikt worden voor een klein optreden. Groepen voor de dorpsrondleidingen kunnen de tafel als startpunt gebruiken. Bij mooi weer kan een potje dammen onder de schaduw van de kastanje natuurlijk ook.

Met bijdragen van de gemeente Tytsjerksteradiel, Stichting 100 jaar Dam Jaarsma en diverse sponsors kan het project gerealiseerd worden. Echter kan niet al het werk uitbesteed en betaald worden. Er zal een aantal vrijwilligers in het dorp mee moeten helpen om de klus te klaren. Maar daarmee worden de openbare tafel en stoelen straks echt onderdeel van, voor en uit het dorp. De komende weken zal er hard gewerkt worden om e.e.a. te realiseren. De bedoeling is dat de nieuwe ontmoetingsplek voor het Easterbarren, eind augustus, klaar is.

Broekophâlder

Zoals iedereen heeft kunnen zien is het beeld van de Broekophâlder, gemaakt door Aizo Betten (en goede vriend van Dam Jaarsma), verplaatst naar de kop van 't Wâltsje en wordt straks min of meer onderdeel van die openbare ontmoetingsplaats.

P1200486

Wy hoopje meikoarten breedút te genietsje fan en op it nije Breed!

Namens werkgroep It Breed,

Jan Wind

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: