doarpetoer logo

Samen met u willen de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel de sociale basis in onze dorpen versterken en opnieuw vormgeven. We gaan graag met u in gesprek om samen de bouwstenen voor de visie op het versterken van de sociale basis te maken. Een mooie ontwikkeling. Een kans, omdat er ruimte ontstaat om met een frisse blik naar de sociale basis te kijken. Een uitdaging om uw ideeën op te halen en te vertalen naar visie, beleid en uitvoering. We hebben daarom voor verschillende vormen gekozen om met u als inwoner en betrokken organisatie in gesprek te gaan.

Doarpetoer: we komen naar u toe!

We komen naar u toe op een buitenlocatie in het dorp en gaan graag (coronaproof) met u in gesprek. Wat vindt u belangrijk in het dorp om fijn samen te leven? Waar ontmoet u andere inwoners? Van welke inwonersinitiatieven/activiteiten/voorzieningen maakt u gebruik? Is er volgens u nog iets nodig? Welke activiteiten/initiatieven ontbreken er nog?

We zijn in Eastermar op maandag 31 mei van 15.30 tot ± 17.30 op dorpsplein it Breed.

Denk mee en geef uw mening digitaal. Lukt het u niet om op de datum en tijdstip langs te wandelen op locatie van de Doarpstoer, dan kunt u ook digitaal uw mening geven. Op www.doarpstoer.nl leest u hoe u door middel van een vragenlijst kunt aangeven wat u belangrijk vindt voor de visie sociale basis.

Fotosafari
Wat vinden kinderen belangrijk? Met kinderen van 8-12 jaar gaan we samen met welzijnsorganisatie KeARN op safari door hun straat, buurt of dorp. Door middel van foto’s brengt KeARN met de kinderen de bouwstenen van de sociale basis in kaart en geven de kinderen aan wij zij belangrijk vinden. Wat is voor hen een fijne plek om te spelen? Waar zouden ze graag dingen anders zien? Welke straat is onveilig? Dit doen we in ieder geval in vier dorpen in de gemeenten: Gytsjerk, Burgum, Sumar, Buitenpost en Drogeham.

Meer informatie
Op www.doarpstoer.nl vindt u ook overzichten van data over o.a. zorg, sociale voorzieningen (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet) en sociale accommodaties per dorp en per gemeente.

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: