‘t BREED een aantrekkelijk dorpsplein

Dat is wat de 'Werkgroep 't Breed' en het bestuur van Doarpsbelang voor ogen stond toen de eerste gesprekken in 2005 begonnen en er plannen werden gemaakt. We hoeven u niet uit te leggen wat er daarna allemaal gebeurd is en hoe ons mooie ruime dorpsplein er de laatste tijd bij ligt.
Een jaar geleden zijn er 'balstiennen' gekomen omdat de Gemeente nog geen geld had voor een totale reorganisatie en herbestrating. Over het algemeen werd daar positief op gereageerd.
Voor de feestelijkheden in de afgelopen zomer zijn de keien 'even' aan de kant geschoven en daarna hebben we kunnen zien hoe een ruim plein, zonder beperkingen, op veel momenten tot chaos heeft geleid.
De Gemeente heeft nu aan Doarpsbelang groen licht gegeven om een eigen plan in te dienen. Dit plan zal dan door de Gemeente worden getoetst op hun kwaliteits- en veiligheidscriteria. Dit plan mag dan ook door zelfwerkzaamheid van dorpsbewoners worden uitgevoerd.

tbreed2 

Het bestuur van Doarpsbelang heeft in overleg met de (voormalige) 'Werkgroep 't Breed' het volgende besloten:
Voor de lange termijn: Een werkgroep gaat een totaalplan maken binnen de randvoorwaarden die de Gemeente nu stelt. Hierbij zullen ook belanghebbenden - omwonenden en ondernemers - betrokken worden omdat draagvlak voor het plan erg belangrijk is. Het bestuur van Doarpsbelang dient dit plan dan in bij de Gemeente.
Voor de korte termijn: De 'balstiennen' zullen zo spoedig mogelijk weer, zoals voorheen, worden teruggelegd langs de randen van plein en rijbaan. Aan de omwonenden nogmaals het verzoek hun auto voor langparkeren op het plein van de Komerk te zetten. Doarpsbelang is het aanspreekpunt voor het plaatsen en verplaatsen van de keien, bel of mail dus voor verzoeken en vragen doarpsbelang@eastermar.nl
tbreed1 

Via deze website, de BREEDút en op de ledenvergadering houden wij u op de hoogte van de vorderingen van het plan voor een mooi dorpsgezicht met een autoluw Breed.

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: