In opdracht van Rijkswaterstaat worden door de Combinatie Heijmans/Swarco onderhoudswerkzaamheden aan de brug Skûlenboarchch uitgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden starten op woensdag 13 september 9:00 uur en duren tot en met donderdag 14 september 15:00 uur.

Om de onderhoudswerkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren is de brug vanaf woensdag 13 september 9:00 tot en met donderdag 14 september 15:00uur gestremd voor alle wegverkeer.
Het verkeer wordt omgeleid via de brug bij Kootstertille. Fietsverkeer vanaf Eastermar zal via de Joerelaan en het Westerein worden omgeleid en het gemotoriseerde verkeer via de Nije Industriewei.

brug skulenboarch

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: