Dorpsbewoners van Eastermar.

Sinds november is voor it Breed een blauwe zone ingesteld.

Wat is een blauwe zone?

U herkent de blauwe zone aan de borden aan het begin en het einde van de zone. U mag alleen parkeren in de parkeervakken met een blauwe lijn. Parkeren op die parkeerplaatsen is gratis met een blauwe parkeerschijf. De maximale parkeertijd, 1 uur staat op de borden aangegeven. Op de schijf geeft u het tijdstip aan waarop u begint met parkeren.

Naar ik heb begrepen is deze blauwe zone op it Breed aangebracht op verzoek van onder andere (aanwonende)dorpsbewoners en plaatselijk Belang in overleg met de gemeente Tytjerksteradiel.

Handhaving:

De afgelopen periode is gebleken dat er niet altijd nog correct geparkeerd wordt binnen de blauwe zone. Gecontroleerd werd op een (correct ingestelde) blauwe schijf en of een auto niet te lang of verkeerd geparkeerd stond. Bij deze controles is er bij een overtreding alleen nog een waarschuwingskaart onder de ruitenwisser van de auto geplaatst. Wat opviel was dat er (te) vaak een blauwe schijf ontbrak. Binnenkort zal er worden overgegaan tot het uitschrijven van boetes.. Riskeer geen boete en hanteer de regels voor de blauwe zones.

De boete bedraagt € 95,- excl. adm. kosten. Riskeer geen boete en hanteer de regels voor de blauwe zones.

Meer ergerlijke parkeerovertredingen pakken duurder uit. Zoals het hinderlijk of gevaarlijk parkeren, waarvoor een bon wordt uitgeschreven van € 140,- excl. adm. kosten.

Door de politie zal er ook nu op de blauwe zone gehandhaafd worden.

Met vriendelijke groet,
Henriette Talstra (wijkagent)

parkeerschijf

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: