Voor de zwemplaatsen bij Eastermar, het 'swimmersplak' en Rottevalle, 'de Leien' is een waarschuwing voor blauwalg van kracht.

Update 12 juni:

Deze week is er opnieuw onderzoek gedaan en is de waarschuwing voor blauwalg voor de zwemplaats bij Eastermar ingetrokken.

Doarpsbelang Eastermar

doarpsbelang logo2014

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: