Algemene ledenvergadering Doarpsbelang Eastermar

Op: donderdag 12 mei 2022
Om : 19.30 uur
Locatie: Gebouw de Hege Stins
Torenlaan 12-14
9261 VZ Eastermar

Hierbij nodigen wij jullie als lid van onze vereniging van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op donderdag 12 mei 2022.

Alle gegevens en stukken vindt u als pdf-bestanden toegevoegd, om zelf uit te printen.

Jaarverslag_dorpsbelang_2021.pdf

Notulen_ledenvergadering_22_april_2021.pdf

Agenda_ledenvergadering_12mei_2022.pdf

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Doarpsbelang

logo doarpsbelang eastermar

 

 

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: