Doarpsbelang kreeg van de gemeente een bericht dat er is begonnen met diverse onderhoudswerkzaamheden aan de wegen rondom Eastermar. Ook zal er een aantal verkeersmaatregelen worden gewijzigd. Het gebied buiten de bebouwde kom wordt hierbij grotendeels een 60-kilometerzone. Dit sluit aan op de 60-kilometerzones van de gemeenten Smallingerland en Achtkarspelen (de 'grutte' Teije Tolstraat wordt in eerste instantie buiten de zone gehouden). Onder de 60-kilometerzone vallen o.a. de Achttiennenweg, de Bildtweg, de Bosweg, de Grote Hornstweg, de Halfweg, de Heidbuurtweg, de Joerelaan, de Kleine Hornstweg, de Lange Geestlaan, de Seadwei, de Skûlenboargerwei en de Wytfeansterwei. In een 60-kilometerzone heeft verkeer van rechts bij voorkeur voorrang. Op dit moment zijn er in het gebied meerdere voorrangsregelingen. Dit wordt nu meer gelijkgetrokken.
Voor wat betreft de onderhoudswerkzaamheden gaat het o.a. om:
· verhoging kruising Zwarteweg - Kleine Hornstweg
· verhogen kruising Zwarteweg - Heidbuurtweg
· verhogen kruising Zwarteweg - Achttienenweg
· asfaltwerkzaamheden Heidbuurtweg

Klik hier voor de pdf van de 60-kilometerzone rondom Eastermar

doarpsbelang-logo-2011

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: