Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Eastermar

De Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Eastermar zal online worden georganiseerd op donderdag 22 april.

De leden worden van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. U dient daarvoor uw opgave via de mail naar  te sturen met daarbij de vermelding van uw postcode en huisnummer.

U dient uw mailbericht met uw opgave voor de ledenvergadering vóór 5 april a.s. naar het bovenstaande e-mailadres te sturen.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Naar boven