Beste dorpsgenoten van Eastermar

Zoals vast wel bekend zijn er van de werkgroep “Boatfunsports op het Burgumermar” plannen voor het opnieuw instellen van een snelvaargebied op de Burgumer Mar. Doarpsbelang weet uit verschillende bronnen dat er in Eastermar voor- en tegenstanders zijn voor deze plannen.

Om de standpunten van alle inwoners te inventariseren is er door Doarpsbelang een brief met een korte enquête opgesteld. Deze brief met enquête komt vandaag samen met Marnijs in uw brievenbus. Een dringend verzoek om de enquête in te vullen en te retourneren aan Doarpsbelang.

Tijdens de ledenvergadering van Doarpsbelang, op 6 april as, wordt de uitslag van de enquête besproken met de leden van Doarpsbelang. Doarpsbelang is voornemens de uitkomsten van de enquête door te geven aan de gemeente Tytjerksteradiel. De gemeente kan het standpunt van Eastermar dan meenemen in haar advies richting Provincie Fryslân.

Bestuur Doarpsbelang Eastermar

Klik hier voor de enquête  

doarpsbelang logo2014

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Naar boven