Na aanloopproblemen door een nieuw systeem voor de ledenadministratie, de invoering van de IBAN bankrekeningnummers en daarmee de Euro-incasso zijn we er nu eindelijk in geslaagd om de incasso van het lidmaatschapsgeld voor de Ferening foar Doarpsbelang Eastermar klaar te zetten. Binnenkort wordt € 7,50 voor 2014 afgeschreven. Een paar weken later volgt dan weer een afschrijving van € 7,50 voor het jaar 2015. Het incassant ID kenmerk is NL90ZZZ400021790000.

Een aantal leden van Doarpsbelang boekt zelf automatisch elk jaar een bijdrage over naar Doarpsbelang. Vaak staat dit bedrag nog op € 4,54 voorheen 10 gulden. Onze vraag is of u dit bedrag aan zou willen passen naar het nieuwe contributiebedrag van € 7,50. Dit kunt u zelf doen bij de opties Machtigingen bij uw eigen bank. Ook kunt deze automatische overschrijving beeindigen en ons hiervoor machtigen.

Klik hier voor het machtigingsformulier

doarpsbelang logo2014

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Naar boven