Agenda ledenvergadering maandag 17 november 2014
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: de Hege Stins

1. Opening

2. Mededelingen

3. 100 jaar Doarpsbelang

4. Evaluatie maaibeleid gemeente

5. Nieuwe bestemming ’t Hoekje

6. Werkgroepen / stand van zaken

PAUZE

7. Voortgang ’t Breed

8. Gratis WiFi / stand van zaken

9. Dorpskrant BREEDút
         • Nieuwe redactie…

10. Rondvraag

11. Sluiting

Logo-Doarpsbelang-Eastermar

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Naar boven