Contact bestuursleden
Het bestuur van dorpsbelang bestaat uit 5 leden die meestal voor 5 jaar zitting nemen in het bestuur. Het rooster van aftreden is zo vastgesteld dat er altijd sprake is van continuïteit en lopende zaken dus altijd zo goed mogelijk worden afgehandeld. Voor vragen of wensen kunt u rechtstreeks met één van de bestuursleden bellen of mailen.

 

Bestuurslid Wilma de Vries, voorzitter

wilma de Vries

Ik woon sinds maart 2002 samen met Marten de Vries op ’t Heechsan.
Hiervoor woonden we ruim 21 jaar in het buurtdorp Jistrum.
Wij hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Ik werk als leidinggevende bij De Zijlen. De Zijlen is een organisatie waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken. Daarnaast biedt De Zijlen ook ambulante begeleiding en gezinsondersteuning. Mijn werkplek is Leek, vanuit hier geef ik leiding aan meerdere teams.
Ik zit sinds 2014 in het bestuur van dorpsbelang en ben bezig met het 4e jaar als voorzitter.
Ik ben te bereiken op 06- 28301217of via mail: marten.wilma@gmail.com.

 

Bestuurslid: Anne-Wieke Postma, sekretaris

Anne Wieke

Mijn naam is Anne-Wieke Postma.
Van oorsprong kom ik uit Veenwouden, sinds 3 jaar woon ik samen met Sytze Taekema op 't hof 26.
Ik ben per mei 2017 bij het dorpsbelang gekomen als algemeen bestuurslid. Per mei 2018 heb ik de taken als sekretaris overgenomen van Albert Bakker.

Ik ben werkzaam bij Noorderbreedte revalidatie als medisch maatschappelijk werker. Als maatschappelijk werker ondersteun ik revalidanten die als gevolgd van ziekenhuisopname niet zelfstandig naar huis kunnen, of ondersteuning nodig hebben bij het ziekteproces.

U kunt mij bereiken op nummer 06-27490447, of via de email: sekretaris.db.eastermar@gmail.com

 

Penningmeester: Sytse Faber

 

Bestuurslid:  Sjouke Meekma

Sjouke Meekma

Mijn naam is Sjouke Meekma. Ik woon samen met Martje en onze drie kinderen Niek, Iwan en Roan op de Lege Leane 6. Ik ben sinds het voorjaar 2021 algemeen bestuurslid voor het dorpsbelang.

In mijn werk ben ik actief als contractmanager voor de gemeente Noardeast-Fryslan en Dantumadiel in het sociaal domein. Dit betekent dat ik bezig ben met contracten voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding, trapliften, scootmobielen enz. In mijn vrije tijd zit ik graag op mijn racefiets of ik ben bezig in onze tuin.

U kunt mij bereiken op nummer 06-20406223.

 

Bestuurslid: Eelke Hoekstra

 

Eelke Hoekstra

 

Eelke Hoekstra (1960) Sinds 1986 ben ik getrouwd met juf Albertha en wonen wij in Eastermar. We hebben drie zonen en twee kleinkinderen.

Van 1982 tot 2020 ben ik werkzaam geweest in het onderwijs als leerkracht en directeur in het basisonderwijs en als leraar in het voortgezet onderwijs.

In de periode 2000-2011 was ik secretaris van Stifting Easterbarren. In september 2018 heb ik de draad als voorzitter weer opgepakt in het Stichtingsbestuur van Easterbarren.

Van 2002 tot 2010 heb ik voor de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) in Utrecht ambassadeursactiviteiten verricht.

Van 2006 tot 2018 was ik raadslid voor het CDA in de gemeente Tytsjerksteradiel, waarvan zes jaar als fractievoorzitter. Ik hoop mijn ervaringen die ik als raadslid heb opgedaan in te kunnen zetten voor het ‘dorpsbelang’ van Eastermar.

Van 2016-2019 ben ik als portfoliodocent verbonden geweest aan de opleiding Leidinggeven II van Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Vanaf 1 augustus 2020 heb ik mijn eigen onderwijsadviesbureau Festina Lente Onderwijsadvies (FLO). Momenteel ben ik interim-directeur van de Wingerd in Damwâld een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Het verbinden en faciliteren van mensen in een lerende organisatie is voor mij een belangrijke drijfveer in mijn werkzaamheden.