Per abuis staat in de Actief vermeld dat het avondprogramma uitsluitend voor Eastermarders zou zijn.
Dit geldt alleen voor het avondprogramma van de zaterdagavond!
Op donderdag- en vrijdagavond is iedereen van harte welkom in de feesttent op het Komerkterrein in Eastermar.
Op donderdagavond treden De Wiko's op en op vrijdagavond wordt de muziek verzorgd door Papa di Grazi.

Feestcommissie

feemerk1

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: