GRAAG UW AANDACHT !!

Tijdens het opbouwen van de feesttent (woensdag 16 juni) is het niet mogelijk om op de Komerk te parkeren. Dit parkeerverbod op de Komerk geldt tevens tijdens het dorpsfeest en het afbreken van de tent op dinsdag 29 juni a.s. Tijdens het opbouwen van de paardenmarkt en braderie mogen er geen auto's geparkeerd worden op de volgende tijden en plaatsen: Maandagmiddag 21 juni vanaf 17.00 uur tot 22.00 uur op het Breed en de E.M. Beimastraat langs het Waltsje. Op vrijdag 25 juni vanaf 18.00 uur geldt er een parkeerverbod op het Breed, de kleine en grote Teye Tol en het Leech.
Deze straten moeten vrijgehouden worden i.v.m. de aan- en afvoer van vee voor de veemarkt.
Vanaf vrijdagmiddag kunt u uw auto ook parkeren op het land van Douwe Brouwer aan de Sumarderwei.
Er bestaat voor deze dagen een wegsleepregeling! De kosten en risico van het wegslepen zijn voor de autobezitter!!!!!!!!

Bedankt voor de medewerking.
De feestcommissie en veemarktcommissie.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: