Datum : Donderdag 22 november 2018

Plaats : Vergaderlocatie 'Meerzigt'
Aanvang : 20.00 uur

Agenda:

1) Opening en welkom

2) Mededelingen en ingekomen stukken

3) Notulen van de vergadering 2017 en het jaarverslag 2018

4) Veemarktcommissie

5) Braderiecommissie

6) Spelletjescommissie

7) Financieel verslag

8) Pauze

9) Verslag kascommissie

10) Nieuwe kascommissie samenstellen

11) Dorpsfeest 2019

12) Rondvraag

13) Sluiting

logo feestcomm

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: