logo feestcomm

Ledenvergadering 2015
Datum       : Donderdag 26 november  2015
Plaats        : Vergaderlocatie “ De Hege Stins ”
Aanvang    :  20.00 uur

Agenda:

1) Opening en welkom

2) Mededelingen en ingekomen stukken

3) Notulen van de vergadering 2014 en het jaarverslag 2015

4) Veemarktcommissie

5) Braderiecommissie

6) Spelletjescommissie

7) Financieel verslag

8) Pauze

9) Verslag kascommissie

10) Nieuwe kascommissie samenstellen

11) Dorpsfeest 2016

12) Rondvraag

13) Sluiting

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: