Datum : Donderdag 21 november 2019
Plaats : Vergaderlocatie “ Meerzigt ”
Aanvang : 20.00 uur

Agenda:

1) Opening en welkom
2) Mededelingen en ingekomen stukken
3) Notulen van de vergadering 2018 en het jaarverslag 2019
4) Veemarktcommissie
5) Braderiecommissie
6) Spelletjescommissie
7) Financieel verslag
8) Pauze
9) Verslag kascommissie
10) Nieuwe kascommissie samenstellen
11) Dorpsfeest 2020
12) Rondvraag
13) Sluiting

logo feestcomm

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: