Datum : Maandag 20 november 2023
Plaats : Vergaderlocatie “ Breedsicht ”
Aanvang : 20.00 uur

Agenda:

1) Opening en welkom
2) Mededelingen en ingekomen stukken
3) Notulen van de vergadering 2022 en het jaarverslag 2023
4) Veemarktcommissie
5) Braderiecommissie
6) Spelletjescommissie
7) Financieel verslag
8) Pauze
9) Verslag kascommissie
10) Nieuwe kascommissie samenstellen
11) Dorpsfeest 2024
12) Rondvraag
13) Sluiting

logo feestcomm

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: