Op 31 januari j.l. vond in het ‘Mienskipshûs’ (De Kjellingen) een informatie- en meedenkavond plaats over het project Eastermar bloeit. Dit project, dat door Enerzjyk Eastermar is aangemeld bij Arcadia (vervolgactiviteiten culturele hoofdstad 2018), heeft als doel om vanuit de eigen dorpskracht een aansprekende activiteitenweek te organiseren. In deze bijeenkomst waren delegaties van verschillende groepen (sport, cultuur, natuur, sociaal, vertier) maar ook individuele dorpsgenoten uit het dorp aanwezig.
Er werd toen opgeroepen om de ‘achterban’ van de groepen en anderen op de hoogte te stellen van het project en over ideeën rond de invulling van de week na te denken.
Wel werd alvast besloten om die week te houden tussen 23 augustus en 1 september

Op deze avond komt nu een vervolg en wel:
op 12 maart om 19.30 u.
in het ‘Mienskipshûs’ (De Kjellingen)

Enerzjyk Eastermar nodigt ieder uit om daar zijn ideeën en bevindingen te uiten. Ook zullen vertegenwoordigers van Arcadia nog eens hun licht over het project laten schijnen en kan er misschien duidelijk gemaakt worden of er nog financiële ondersteuning voor de plannen is gevonden.
Dus kom met creatieve en uitdagende suggesties, zodat Eastermar als een b(l)oeiende gemeenschap naar voren komt in week 35 van 2024.

Werkgroep Ea bloeit,
Wiebe Visser, Christine Meijers, Klaske de Haan en Wijbe Postma
email: eabloeit@enerzjykeastermar.nl

Logo enerzjyk eastermar 400px