In een vorig artikel op deze site zijn de plannen voor het Mienskipshûs in de Kjellingen al uitgebreid uit de doeken gedaan. Werkgroep Soarch Yn ’t Doarp van Doarpskoöperaasje Enerzjyk Eastermar heeft de sleutels van het pand al in handen. Maar er was nog wel een hobbeltje te nemen: de toekenning van drie keer € 20.000 van de gemeente Tytsjerksteradiel om de eerste drie jaar de ruimtes in de Kjellingen te kunnen huren en exploiteren. Op de raadsvergadering van donderdag 30 juni bleek dat van hobbels geen sprake is: een unaniem Ja voor de toekenning. Nu kan de werkgroep echt van start!

Op lange termijn hoopt en verwacht de Doarpskoöperaasje Enerzjyk Eastermar, waar werkgroep Soarch Yn’t Doarp onderdeel van is, zoveel inkomsten uit onder andere de zonnepanelen (op de daken van Mts. Atsma en Watersportbedrijf de Lits) te verkrijgen, dat daarmee ook de exploitatie van het dorpshuis kan worden bekostigd.

de Kjellingen