In het voorjaar begonnen en nu al zijn de contouren van de kruiden- en de vaste-groenten cirkels duidelijk te zien. De hagen tussen het volkstuincomplex en de Iterstún zijn ook zichtbaar.

Linksboven is ingezaaid met stambonen en we hopen dat we in het najaar daar de kas kunnen plaatsen.
Rechtsonder is de tuin dit jaar ingezaaid en ingeplant (ook met hulp van jeugd van de school) met van alles en nog wat. Wat er staat doet het ontzettend goed. We kunnen de eerste groenten al bijna oogsten. Volgend jaar zal dit stuk van de Iterstún zijn definitieve vorm en indeling krijgen.

Donderdags van 19.00 tot ongeveer 21.00 zijn we bezig in de tún aan de Zwarteweg naast de Nije Hoarnst... Wil je eens komen kijken of meehelpen: welkom!!

Itterstun drone

Foto Saskia van den Berg