Beste dorpsgenoten,
Een aantal jaren geleden is in het kader van de dorpsvisie door Dorpsbelang Eastermar een aantal werkgroepen in het leven geroepen. Dit heeft o.a. geleid tot het Lokaal Loket. Ook is de werkgroep Duorsum Eastermar actief aan de slag gegaan met o.a. duurzaamheid, afvalscheiding en de mogelijkheden van een dorpstuin.


Duurzaam in beweging
Wat betreft het thema duurzaamheid is er de afgelopen jaren veel gebeurd in ons dorp. Al in 2003 werden gezamenlijk ruim 2200 zonnepanelen ingekocht door een ​zeventig​tal huishoudens in en rond Eastermar. Ook zijn de afgelopen jaren veel huizen geïsoleerd, zijn er zonnepanelen geplaatst en warmtepompen geïnstalleerd. En de techniek staat uiteraard niet stil. We zijn op de goede weg, maar we zijn zeker als dorp nog lang niet energieneutraal. 

Vrijdag 1​​ ​februari 2019​​ ​om 19.30 uur in dorpsschool 'de Twirre’. Op deze avond willen we samen met u aan de slag met duurzaamheid en dan in de bredere zin van het woord. Er zullen diverse presentaties en lezingen worden gehouden rondom het thema duurzaamheid. De avond zal beginnen met een gezamenlijke presentatie, vervolgens kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen die verspreid in de school zullen worden toegelicht. De onderwerpen zijn o.a. isoleren, zonnepanelen, warmtepompen, gasloos (ver)bouwen, dorpszonnedaken (postcoderoos) en dorpsmolen.

U kunt uw programma naar eigen inzicht samenstellen. Op deze avond komen we ook graag in contact met dorpsgenoten die, op welke manier dan ook, al bezig zijn met onze doelstellingen. Wij willen deze personen graag betrekken bij de realisatie van ons project. Wilt u ook een lezing of workshop geven over een duurzaam thema of heeft u ideeën of suggesties voor een onderwerp? Meld u aan bij één van de werkgroepleden via ​enerzjykeastermar@gmail.com. Reserveert u alvast de datum. In januari wordt u nader geïnformeerd over het programma.
Met energieke groet,
het buurkrachtteam van Eastermar,
Hetty Thomson, Eltine Wiersema, Evert Frankes, Anne van der Vaart, Frederik Hooghiemstra en Jan Willem Sietsma

enerzjykeastermar2