Afbeelding1

Het is weer gezellig druk in het Mienskipshûs met klaverjassen, het 'itensiede mei Floor' en de activiteiten op de donderdagochtend; het Sosjaal Miel en de koffieochtend op de vrijdag. En voor de ontspanning kunt u op de maandagochtend naar de stoelyoga van Jantine.

Kerststukjes maken
Over een maand is het al december en in deze donkere tijd zitten we veel in huis waar we het gezellig maken met kaarsjes en ook kerststukjes. Wat zou het ook gezellig zijn om deze onder een genot van een bakje koffie en met ondersteuning van Anneke de Vries met elkaar te maken.
Dit kan op 11 december.
Hiervoor hebben we 2 tijdblokken gemaakt: 14.00-16.00 en 19.00 – 21.00 uur.
Er kunnen per tijdblok 8 – 10 deelnemers aansluiten, eigen bijdrage is € 5,00 - € 10,00. Het is de bedoeling dat deelnemers zelf groen, schaal of iets dergelijks meenemen voor het maken van een kerststuk, kerstbol of iets dergelijks. Mocht je veel groen in de tuin hebben, neem dan wat extra mee.
Opgave tot uiterlijk 29 november op de intekenlijst in het Mienskipshûs of Alles ûnder ien Dak. Of via mailadres: verbinding@enerzjykeastermar.nl.

Nijjiersborrel en Snertsiederij

Op 13 januari 2024 vanaf 16 uur gaan we een nieuwsjaarborrel met een snertsiederij organiseren. Er kunnen maximaal 10 deelnemers meedoen. Een jury beoordeelt de snert en de lekkerste verdient een prijs. Elke bezoeker kan de snert gaan proeven en de opbrengst van de verkochte snert gaat naar World Servants en Fam to Fam.
Opgave voor 15 dec op mailadres: verbinding@enerzjykeastermar.nl

Afbeelding2

Vrijwillgers gezocht
Voor de donderdagochtend zijn we op zoek naar een vaste vrijwilliger en 1 of 2 invalvrijwilligers. De vrijwilligers werken in koppels van 2 personen en organiseren zelf de activiteit voor de donderdagochtend. Hebt u belanstelling mail naar verbinding@enerzjykeastermar.nl of bel met 06 28301217.
Wilt u zich niet zonder meer ergens aan verbinden, loop eens binnen op de donderdagochtend tussen 10.00-12.00. U kunt dan even sfeer proeven bekijken of bespreken of dit iets voor u is.

Agenda van de activiteiten in het Mienskipshûs:
11 december Kerststukjes maken
13 januari 2024 Nijjierborrel en Snertsiederij.

Vaste activiteiten
Lokaal Loket:
▫ Het Sosjaal Miel tweede maandagochtend in de maand.
▫ Koffieochtend elke vrijdagmorgen. Laatste vrijdag morgen is er iemand van
Seniorweb aanwezig om te helpen met je telefoon of tablet.
▫ Bibliotheek: gelegenheid om boeken mee te nemen tijdens Sosjaal Miel en koffieochtenden en als er andere activiteiten zijn.

Mienskipshûs andere activiteiten:
▫ Klaverjassen 1 x per week contactpersoon Titus Ahrens
▫ Stoelyoga elke maandagochtend met Jantine van der Zee
▫ Kookles: Samen koken met Floor: maaltijden met een thema. Wil je een keer deelnemen. Opgave kan bij Ant Pingen. Tel 0644938245.
▫ Frijút Frysk prate mei Wijbe Postma. 

Mocht u zich willen aanmelden als vrijwilliger, vragen of ideeën hebben over het Mienskipshûs dan kunt u een berichtje sturen naar mailadres: verbindindings@enerzjykeastermar.nl
U kunt ook contact opnemen met Wilma de Vries 06 28301217.