Na de ledenbijeenkomst van 24 februari is er afscheid genomen van Nanke Tadema, die twintig jaar als bode voor De Laatste Eer heeft gewerkt. De Laatste Eer kijkt samen met Nanke terug op een bewogen, zware maar ook mooie diensttijd. Jarenlang heeft ze zich op een integere, invoelende manier ingezet voor onze leden en hun nabestaanden. Er werd volop gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om afscheid van haar te nemen na de bijeenkomst.

Nankes functie is overgenomen door Jouke Hoekstra uit Sumar.

It bestjoer fan DLE mei Nanke Tadema

IMG 9951

(Foto's: Elle Hoekstra)