Voor vragen kunt u terecht bij onze bode, Jouke Hoekstra (tel. 0511 -  482 444)
of per mail:info@joukehoekstra.nl.

Voor vragen over het lidmaatschap, contributie en/of ledenkorting kunt u terecht bij onze penningmeester Pieter van Kammen (tel. 0512 - 471 917)
of per mail info@dle-eastermar.nl.

Voor vragen over de begraafplaats kunt u contact opnemen met de Fam. Hofstede (06 - 14970621)
of per mail: koster@pgeastermar.nl.

Voor vragen aan het bestuur, op- en/of aanmerkingen, kunt u mailen naar:
info@dle-eastermar.nl.