Elk jaar vindt er in februari een algemene ledenvergadering plaats. Hier wordt de koers van de vereniging samen met de leden besproken en uitgezet. Ook wordt de jaarlijkse contributie en ledenkorting vastgesteld en wordt de bestuurssamenstelling bepaald.

De ledenvergadering van het jaar 2018 vond op 11 april 2018 plaats in De Hege Stins.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Voorzitter: Rieneke Kamminga
Penningmeester Pieter van Kammen
Secretaris: Betty Taekema
Lid: Anne van der Sluis
Lid:     Wopke Wobbes

hegestins-naamKontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppe