De tijd gaat snel: nog maar 9 maanden en dan start het jubileumjaar waarin we de honderdste geboortedag van onze dorpsgenoot Dam Jaarsma gaan vieren. Ja, inderdaad, die van het Dam Jaarsmahûs in de E.M. Beimastrjitte. Heeft u zich ook wel eens afgevraagd wie die Dam Jaarsma nu eigenlijk precies was en wanneer hij daar woonde? Dan zult u de komende 2 jaar zeker te weten komen wie die belangrijke dorpsgenoot was!

In januari informeerden wij iedereen over de vele leuke ideeën die tijdens de brainstormavond in Meerzigt naar boven zijn gekomen en hoe een aantal daarvan in een stroomversnelling is gekomen. Voor de film/documentaire over Dam Jaarsma zijn we nog op zoek naar mensen die het leuk zouden vinden hun herinneringen aan en verhalen over Dam Jaarsma te vertellen. Een aantal groepjes is bezig de plannen te concretiseren hoe we er een leuke en interessante viering van kunnen maken. De groepjes zullen eind maart hun plannen klaar hebben.

Om alles straks te kunnen uitvoeren hebben we natuurlijk ook geld nodig, dat voor een deel van subsidies en fondsen zal moeten komen. Om dat goed te kunnen beheren hebben we een aparte rechtspersoon nodig. Daarom zijn we nu bezig met de voorbereidingen voor de oprichting van 'Stichting 100 jaar Dam Jaarsma'. Notaris Hellema uit Dokkum is zo vriendelijk dit met korting voor ons te regelen.
Verder zijn we druk in gesprek met diverse instellingen, onder andere Tresoar (het Fries Historisch en Letterkundig Centrum), op zoek naar samenwerking en afstemming. En uiteraard stemmen we alle plannen af met de familie van Dam Jaarsma.

Kunt u ons nog iets vertellen over Dam Jaarsma of gaat u met de voorjaarsschoonmaak uw zolder opruimen en komt u dan oude stukken, foto’s, gedichtjes in een poëziealbum of krantenknipsels tegen van of over Dam Jaarsma, dan horen we het graag!

We zijn te bereiken via damjaarsma100@eastermar.nl

Willem van der Gang, Harmke Paulides en Iris Rusz,
bestuur Stichting 100 jaar Dam Jaarsma i.o.

BANDRECORDER-01

Ander nieuws van st. Dam Jaarsma: