Crowdfunding
Het plan is om volgend jaar, in het Dam Jaarsmajaar, een Friestalig sprookjesboek uit te geven met 100 door Dam Jaarsma geschreven sprookjes. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig! U kunt nú intekenen op het boek voor de speciale voorintekenprijs.

Wij hebben u afgelopen maanden geïnformeerd over de plannen om volgend jaar een aantal activiteiten te organiseren ter ere van het 100ste geboortejaar van onze dorpsgenoot Dam Jaarsma. Vorige keer schreven wij hoe Dam Jaarsma een nieuwe manier van werken gebruikte om verhalen en spullen van cultuurhistorische waarde te behouden voor de toekomst. Deze keer willen wij u graag meer vertellen over het boek dat in voorbereiding is.

mearkes-ut-de-waldenWe werken aan een sprookjesboek met ongeveer 100 Friese sprookjes uit de collectie Jaarsma, met de - inmiddels definitieve - titel Mearkes ut ‘e Wâlden sammele troch Dam Jaarsma. De sprookjes hangen inhoudelijk samen en worden op een aantrekkelijke manier aangeboden. Het oog wil ook wat, dus mooie illustraties, op prachtig papier en met een harde kaft, niet te dun en niet te dik. En met een (verantwoorde) redactionele bewerking van de verhalen naar de taal van nu, waardoor het voor ons in deze tijd goed te lezen en te begrijpen is.
Inmiddels hebben we een prospectus van het nieuwe boek om u een idee te geven hoe het boek eruit gaat zien.

Dus ook voor dit jubileumboek geldt: ‘bewaren voor het nageslacht’. Het wordt een boek dat ook geschikt is als voorleesboek thuis en op school, met een meerwaarde omdat het eigenlijk een cultuurhistorisch document is, met als oorsprong de sprookjes zoals ze generaties lang doorverteld werden in de Fryske Wâlden.
Daarom zal bij elk sprookje ook de naam van de informant vermeld worden, degene die het sprookje aan Dam Jaarsma vertelde. Misschien was dat uw vader, moeder, opa of oma, of een ander familielid van u?

Wij werken aan dit project in nauw overleg met Tresoar (Teake Oppewal)  en Taalbureau Popkema (Anne Popkema), die samen de projectcoördinatie doen.
Het boek zal uitgegeven worden door uitgeverij Bornmeer en qua vormgeving aansluiten bij het eerder uitgegeven boek Mearkes fan Grimm, van dezelfde uitgever.

Er is alleen één grote MAAR. U begrijpt het misschien al. De vraag is hoe we aan voldoende voorintekeningen komen, zodat de uitgever ook daadwerkelijk de boeken kan gaan drukken. U kunt ons daarmee helpen.

Voorintekening
De Stichting 100 jaar Dam Jaarsma moet najaar 2013 minimaal 400 voorintekeningen hebben van particulieren, bedrijven en organisaties die vooraf aangeven het boek te willen aanschaffen.
De speciale voorintekenprijs is inmiddels definitief vastgesteld op € 24,90.

U kunt via dit formulier het boek bestellen>>

Bij afname van een grotere hoeveelheid boeken in één keer, kunnen afspraken gemaakt worden over naamsvermelding in het boek en/of plaatsing van een bedrijfs- of organisatielogo. Neemt u in dat geval gerust contact op met ons via damjaarsma100@eastermar.nl .
Wat denkt u van een mooi Friestalig sprookjesboek als voorleesboek, als historisch document van onze streek, als familiecadeau omdat een voorouder informant van Dam Jaarsma was, of als relatie- of Kerstgeschenk?

Tips
Wij horen het graag wanneer u suggesties hebt voor een fonds dat misschien sponsor van het boek zou willen worden, of wanneer u denkt dat wij binnen uw netwerk mensen, bedrijven of organisaties daarvoor kunnen interesseren.

Via crowdfunding en met uw tips hopen wij de Friese sprookjes van Dam Jaarsma te behouden voor de toekomst, zodat we met recht kunnen zeggen: ‘Dam Jaarsma, samler foar it neiteam’ (verzamelaar voor het nageslacht).

Easterbarren 2013
U zult ons op 31 augustus op het Easterbarren treffen met een intekenlijst en het prospectus voor Mearkes ut ‘e Wâlden sammele troch Dam Jaarsma.
Maar natuurlijk kunt u ons ook altijd bereiken via: damjaarsma100@eastermar.nl
Bij voorbaat dank!

Willem van der Gang, Harmke Paulides en Iris Rusz,
bestuur Stichting 100 jaar Dam Jaarsma

Ander nieuws van st. Dam Jaarsma: