Vrijdagmiddag 11 april is het eindelijk zover: de officiële opening van het Dam Jaarsmajaar 2014. Om 16.00 uur is iedereen welkom bij de E.M. Beimastrjitte nr. 18. En om 19.30 uur in Theater Meerzigt.

Achter de schermen hebben verscheidene vrijwilligers al maanden veel werk verricht om dit jaar een interessante en gevarieerde invulling te geven. Geweldig! Het is de bedoeling om een bevlogen en professioneel werkende verzamelaar te eren. Een bescheiden dorpsgenoot die ook in Europees perspectief beslist belangrijk werk verzette. 
Dankzij deze inspanningen zorgde de ‘samler foar it neiteam’ ervoor dat prachtige (volks)verhalen, gedichten en attributen bewaard bleven voor de toekomst, voor het nageslacht.

Het programma


Na een korte formele bijeenkomst, die alleen voor genodigden is, opent wethouder van cultuur Houkje Rijpstra dit herdenkingsjaar met de onthulling van een gevelsteen aan het geboortehuis van Dam Jaarsma: E.M. Beimastrjitte 18 (waar Sharon en Gosse nu wonen). We nodigen dorpsgenoten en andere belangstellenden van harte uit bij dit moment te zijn. 
Een grote opkomst zou fantastisch zijn. Zegt het voort!

DJ-logo

Filmportret


Iedereen is ’s avonds om 19.30 uur ook van harte welkom in Theater Meerzigt om het filmportret ‘Wat witte jo fan Dam Jaarsma? Portret fan in samler’, te zien. Douwe Kootstra is de interviewer en er zijn uiteraard meerdere bekenden te zien! De film wordt ingeleid door Haye Bijlstra van Tresoar, duurt ongeveer 40 minuten en wordt deze avond bij genoeg belangstelling meerdere keren (op het halve uur) gedraaid.

Voor andere activiteiten en nadere informatie, zie ook de activiteitenkalender op: www.damjaarsma.nl
check twitter: @100jrDamJaarsma of facebook:  www.facebook.com/damjaarsma

Graag tot vrijdag 11 april!
Ut namme fan
Stichting 100 jaar Dam Jaarsma,
Martsje Mud

 

Ander nieuws van st. Dam Jaarsma: