De kinderen van KBS ‘De Balsemyn' en OBS 'De Bolster' hebben twee weken geleden gastlessen gehad van voormalig leerkracht Wijbe Postma en de exposities in De Kjellingen en De Hege Stins bezocht, om kennis te maken met leven en werk van hun voormalig dorpsgenoot Dam Jaarsma, samler foar it neiteam.

Vrijdagmiddag 19 september gebruiken de kinderen van groepen 5 t/m 8 deze kennis door mee te doen met het wedstrijdsirkwy in Eastermar. Op verschillende plaatsen voeren de kinderen groepsopdrachten uit die te maken hebben met Dam Jaarsma.

Burgemeester Eric ter Keurs is graag hierbij aanwezig omdat hij het belang onderschrijft van erfgoededucatie: “ook en vooral schoolkinderen moeten weten wie Dam Jaarsma was en wat waarde van zijn werk is”.

Om 13.30 uur staan de kinderen klaar bij 8 verschillende posten in Eastermar om te starten met het Dam Jaarsmasirkwy. Wie ze wil komen aanmoedigen, is welkom!

De winnende groep wordt maandagochtend 22 september bekend gemaakt. De kinderen krijgen ook een opdracht mee die zij op zaterdagmiddag 18 oktober op het kinderpodium in Theater Meerzigt mogen uitvoeren.

 

gastles sept. 2014

Ander nieuws van st. Dam Jaarsma: