Alle Eastermarder bedriuwen hawwe in brief krigen mei sponsor mogelikheden foar it Dam Jaarsmajier . Binnen it oere hiene Sjouke en Sippie al in sponsorkontrakt ûndertekene!

Reden foar foarsitter Iris Rusz om harren hjirfoar hertlik tank te sizzen.

De nije Eastermarder website giet 16 april on line, dan komme ek logo's en trochklik mooglikheden nei de eigen bedriuwswebsite fan de sponsoren yn byld.

Alles under ien dak
f.l.n.r: Sippie Wijnsma, Iris Rusz, Sjouke Wijnsma

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen