Het ouderlijk huis van Dam Jaarsma, waar hij tot zijn dood woonde, is rond 1880 als rentenierhuis gebouwd.

Tot 1950 was het adres Oostermeer 26. Daarna werd de straat vernoemd naar Elte Martens Beima, de sterrenkundige.

De schuur, waar eerder het boerenbedrijf en de fouragehandel van zijn vader waren gevestigd, werd later opslagruimte voor alles wat Dam Jaarsma verzamelde: ansichtkaarten, antieke (kinder)boeken, textiel, gebruiksvoorwerpen, moderne kunst en nog veel meer. Alles met het aura van het verleden had zijn belangstelling en de schuur en het huis werden in de loop der jaren dan ook tot de nok toe gevuld.

Ter gelegenheid van de opening van het Dam Jaarsmajaar heeft toenmalig wethouder van cultuur van de gemeente Tytsjerksteradiel Houkje Rijpstra op 11 april 2014 een gevelsteen onthuld op de zijgevel van het Dam Jaarsmahûs.

De steen heeft de tekst:

Bertehûs fan
Dam Jaarsma
1914 – 1991
Frysk dichter, skriuwer
& folksferhalesamler

gevelsteen Dam Jaarsmahûs

Geboortehuis van
Dam Jaarsma
1914 – 1991
Fries dichter, schrijver
& volksverhalenverzamelaar

Het huis was nog 30 jaar na Jaarsma's overlijden eigendom van zijn familie en werd bewoond door kunstschilder Gosse Koopmans (1957) met zijn vrouw Sharon van Beek.
In 2021 is de eigendom overgegaan in handen van Vereniging Hendrick de Keyser, die het na renovatie als particulier woonhuis verhuurt. Stichting Dam Jaarsma is verheugd dat het behoud van het huis hiermee geborgd is.

Dam Jaarsmahûs

Bent u benieuwd hoe de kamer van Dam Jaarsma eruit zag in Jaarsma's tijd en in de tijd dat Gosse en Sharon daar woonden? Een foto van een gezamenlijke expositie van Gosse Koopmans en artistiek fotograaf Maartje Roos in 2015 geeft een indruk. Maartje heeft een foto geënsceneerd aan de hand van originele stukken uit het interieur van Dam Jaarsma, Gosse heeft dezelfde kamer in het Dam Jaarsma Hûs (zijn toenmalige woonkamer) geschilderd.

P1020259 2