Het ouderlijk huis van Dam Jaarsma, waar hij tot zijn dood woonde, is rond 1880 als rentenierhuis gebouwd.

Tot 1950 was het adres Oostermeer 26. Daarna werd de straat vernoemd naar Elte Martens Beima, de sterrenkundige.

De schuur, waar eerder het boerenbedrijf en de fouragehandel van zijn vader waren, werd later opslagruimte voor alles wat Dam Jaarsma verzamelde: ansichtkaarten, antieke (kinder)boeken, textiel, gebruiksvoorwerpen, moderne kunst en nog veel meer. Alles met het aura van het verleden had zijn belangstelling en de schuur en het huis werden in de loop der jaren dan ook tot de nok toe volgestouwd.

Ter gelegenheid van de opening van het Dam Jaarsmajaar heeft wethouder van cultuur van de gemeente Tytsjerksteradiel Houkje Rijpstra op 11 april 2014 een gevelsteen onthuld op de zijgevel van het Dam Jaarsmahûs.

De steen heeft de tekst:

Bertehûs fan
Dam Jaarsma
1914 – 1991
Frysk dichter, skriuwer
& folksferhalesamler

gevelsteen Dam Jaarsmahûs

Geboortehuis van
Dam Jaarsma
1914 – 1991
Fries dichter, schrijver
& volksverhalenverzamelaar

Het huis is nog steeds eigendom van familie van Dam Jaarsma.
Tegenwoordige wordt het bewoond door kunstschilder Gosse Koopmans en zijn vrouw Sharon van Beek.
Het huis is particulier woonhuis en derhalve niet open voor het publiek.

Dam Jaarsmahûs

Bent u nieuwsgierig hoe de kamer van Dam Jaarsma eruit zag en hoe deze kamer er nu uitziet? Een foto van de opening van de expositie van Gosse Koopmans en Maartje Roos geeft een indruk. Maartje heeft een foto geënsceneerd aan de hand van originele stukken uit het interieur van Dam Jaarsma, Gosse heeft de huidige kamer geschilderd.

P1020259 2