De watersportvereniging "Tusken Mar en Leyen" is de plaatselijke watersportvereniging (WSV) van het dorp Eastermar. Via deze website  houden wij u op de hoogte van nieuwtjes over onze WSV en over de evenementen die wij organiseren.

wsv-logo logo watersportverbond

Doel:
Het is ons doel waterrecreatie te faciliteren voor onze leden en, vooral de jeugd, te stimuleren deel te nemen aan diverse watersporten op de Burgumer Mar en de Leyen. Wij zijn lid van het watersportverbond.

Activiteiten:

  • Ligplaatsen regelen in de verenigingshaven, alleen voor leden.
  • Workshops organiseren voor ongemotoriseerde watersporten zoals zeilen, suppen, kanoën en windsurfen voor zowel leden als niet leden.
  • Voor de jeugd lessen te ondersteunen in zeilen, suppen en windsurfen.
  • Zeilwedstrijd evenementen organiseren, waaronder het “Klompkesilen” waar het hele dorp van kan genieten.
  • Organiseren van de cursus vaarbewijs voor zowel leden als niet leden.

Ligplaatsen:
De verenigingshaven is gelegen aan recreatieterrein De Komerk en heeft 48 ligplaatsen. Alleen leden kunnen in aanmerking komen voor een ligplaats. Het toekennen van een ligplaats geschiedt op basis van een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de grootte van het schip. Voor de grote ligplaatsen kan dat jaren duren. Inschrijving op de wachtlijst gebeurt op persoonlijke titel en is niet overdraagbaar. In ons havenreglement staan de gebruiksregels van onze haven waar ligplaatshouders zich aan dienen te houden. Wenst u een ligplaats, dan kunt u dat via ons e-mailadres doorgeven.

Lid worden:
Om lid te worden kunt u het inschrijfformulier, hieronder bij de links, downloaden. Het ingevulde formulier via de mail terug te sturen of bij één van de bestuursleden te bezorgen. De contributie bedraagt € 27,50 per jaar (2018). U bent dan tevens lid, en ingeschreven bij het watersportverbond. Raadpleeg de website van het watersportverbond. Hier vindt u alle watersportnieuws, maar ook informatie over vaarwater, licenties, onderhoud en veiligheid. Hebt u geen boot, maar wilt u wel deelnemen aan onze activiteiten? Dan kunt u ook donateur worden. U maakt het daarmee mogelijk dat wij deze activiteiten kunnen organiseren. Indien toegangsprijzen worden gehanteerd, krijgt u, net zoals onze leden, korting op de toegangsprijs. De contributie van donateurs bedraagt € 7,50 per jaar (2018). Donateurs zijn geen lid van het watersportverbond.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Auke Postma

Secretaris: vacature

Penningmeester: Sjoerdje van der Lei 

Ligplaatsbeheer en Ledenadministratie: Sjoerdje van der Lei

Bestuurslid: Jelle Algra

Contact: Mail: wsv@eastermar.nl
Het bestuur stelt het altijd op prijs om te worden geholpen met de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten, zeker door heit of mem, pake of beppe van de deelnemertjes aan onze jeugdevenementen. 
Bent u een enthousiaste vrijwilliger, meedenkend, meewerkend en handig, laat het ons weten via uw (email-)bericht aan het secretariaat via: wsv@eastermar.nl.
Wij vragen u om niet-commerciële content met informatie gerelateerd aan de watersport in onze omgeving en/of handige tips te mailen naar wsv@eastermar.nl. Ook leuke foto’s gemaakt tijdens het varen of van de jeugdevenementen kunt u hier aanleveren

Links:
Download het inschrijfformulier van de WSV
WSV Facebookpagina
Info passantenhaven 'De Komerk'

http://www.watersporters.nl/
https://www.facebook.com/supcentrefryslan
https://www.facebook.com/watersportwereld/
http://delits.nl/
https://www.surfcenter.nl/

Oar doarps- en ferieningsnijs: