Met slechts een zuchtje wind en onder een mooie blauwe hemel werd vrijdag 14 mei 2010 wederom met succes het jaarlijkse Klompkesilen georganiseerd door de Watersportvereniging 'Tusken Mar en Leyen' uit Eastermar.
In totaal staken 48 drijvende kunstwerkjes aarzelend van wal om over een traject van 32 meter door de haven van de Komerk te kruisen.

klompkesilen Eastermar

Het schouwspel was wederom mooi om te zien, omdat zowel kleinkind als ouders en grootouders gebouwd hadden aan knap ontworpen vaartuigjes. Na het bouwen volgde de proefvaart. En dan maar hopen dat het zeiltje goed bevestigd is en het klompke de juiste route varen wil. En na wat bijstellen is daar dan uiteindelijk de wedstrijd waarin naast snelle ook mooie bouwsels een prijs konden winnen.

Eerst startte de klasse der klompkes. Soms leek het of de denkbeeldige stuurman aan boord een Beerenburg te veel op had, omdat de gevaren lijn meestal niet de kortste weg naar de finish was. Maar je zult als klomp maar het genoegen hebben om na jarenlange trouwe dienst op het erf bij deze wedstrijd mee te mogen doen! Na een afzet in de luwte onder de steiger en na enkele minuten dobberen ineens op open havenwater de wind in het zeil krijgen… Dan is plots overstag gaan of gijpen zo gepiept en ga je pardoes een hele andere kant op!

Voor de westrijdleiding is het altijd weer spannend of er tenminste drie klompkes de finish halen. Welnu, de klompkes van Jurjan Venema (nr 33), Douwe Dantuma (nr 57) en Rindert Venema (38) bleken het best ontworpen voor deze race en werden respectievelijk winnaar, tweede en derde.

Het mooiste klompke bleek een klompke niet uit Friesland, maar uit Amsterdam IJburg, van de zusjes Renée en Pauline van Embden. Dat mooi niet altijd de beste zeilkwaliteit betekent kunt u lezen in het verslag van één van de zusjes zelf.

Het mooiste vrije klasse bootje was een waar kunstwerk gemaakt door Femke Sliep. Zij had een prachtige WK boot gemaakt van een oranje band en afwasteiltje met in het zeil de mooie tekst “Volle kracht vooruit met de WK schuit!”.Bij de vrije klasse ging een aantal bootjes al snel richting finish. We zagen hier dat twee van de drie prijswinnaars dezelfde waren als vorig jaar. Het identieke, maar waarlijk prachtige ontwerp van de bootjes van Sander en Marieke Pultrum, met een zeil in de vorm van een soort voetbaldoel deed het opperbest. Zij vingen letterlijk de wind en liepen al gauw zo´n 6 knopen per uur. Sander won dan ook en Marieke werd tweede. Saillant detail was dat Sander vorig jaar ook bijna won, maar toen bij een midscheepse botsing een bootje van een andere deelnemer op de boeg nam en deze als eerste over de finish droeg, waardoor dit andere bootje toen won! Derde (net als vorig jaar) werd Jesse Visser.

Na de wedstrijd konden de kinderen allemaal een pakje fris en een zakje chips in ontvangst nemen. Vooral dat laatste was voor de deelnemers een groot succes!

Uitslagen:

Winnaars Klompkesilen Eastermar 2010
(nummers tussen haakjes)

Klompkes
1. Jurjan Venema (33)  2. Douwe Dantuma (57)  3. Rindert Venema (38)

Vrije klasse
1. Sander Pultrum (43)  2. Marieke Pultrum (22)  3. Jesse Visser (5)

Poedelprijs
Rens Krans (46)

Schoonheidsprijzen
Mooiste klompke: Renée en Pauline van Embden (48)
Mooiste vrije klasse: Femke Sliep (24)

Al met al was het klompkesilen weer een succes! We hopen volgend jaar weer op een grote deelname van alle kinderen.

Graag tot dan!

Bestuur WSV 'Tusken Mar en Leyen'

Verslag van een jonge deelneemster

Het is de mei vakansie. Ik zit in Vriesland.
Gister is er iets leuks gebeurt! We heben klompjes gemaakt met een zeil er op. Die lieten we dan in het water en dan haden er heelveel mensen één gemaakt.
Die van ons kieperde steets om dus kon hij niet meedoen toen op het laatst!

Pauline van Embden, 7 jaar

klompkesilen Eastermar
(Foto's Iris Rusz)

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: