De watersportvereniging “Tusken Mar en Leyen” organiseert al flink wat jaren het klompkesilen voor de basisschoolkinderen uit Eastermar.

Ook dit jaar willen wij dit succesvolle evenement weer in onze Komerkhaven organiseren  en wel op vrijdag 3 juni 2011. Het is dit jaar wel wat later dan elk ander jaar, want dat heeft er mee te maken dat altijd de vrijdagavond na Hemelvaartdag de vaste avond is om het Klompkesilen te organiseren.

klompkesilen1

Nou ja, dat is ook niet erg voor een keer. Want nu hebben de kinderen ruim de tijd om een goed varend klompke in elkaar te knutselen.

Het is helemaal niet erg om met hulp van je familie van een gewone klomp een mooi zeilend klompke te maken en dat ook nog te voorzien van goede zeilen, roer en kiel en het te verven in aparte kleuren.

Zoals elk jaar zal er ook een vrije klasse zijn, maar dat zijn dan bootjes die niet van een klomp zijn gemaakt. Maar let er wel op dat het geen bouwpakketbootje is en ook bootjes gemaakt van pur of piepschuim zijn echt fout, dat soort bootjes doen niet mee voor de prijzen.

De kinderen van beide basisscholen krijgen binnenkort op school een deelnameformulier uitgereikt met instructies waar de deelnemende “klompkes” en bootjes aan moeten voldoen.

Wij hopen dat veel schoolkinderen weer mee willen doen en dat zij het deelnemersformulier, voorzien van naam, adres en leeftijd, tijdig invullen.

De  formulieren  worden weer bij de schoolleiding opgehaald en dan wordt op vrijdagavond 3 juni a.s. om 19.00 uur weer het startsein gegeven voor de eerste race van het klompkesilen in onze Komerkhaven.

Er wordt zoals al eerder aangegeven gevaren in twee aparte klassen:

De klompklasse, voor alle zeilbootjes gemaakt van een klomp.

De vrije klasse, alle andere variaties die kunnen zeilen.

Het is belangrijk dat de klompkes/bootjes niet groter zijn dan 40 cm lang en/of 40 cm breed.

Wij adviseren de kinderen om eerst een proefvaart te maken om te testen of je “klompke” wel goed zeilt en om je de zeilen optimaal af te stellen.

Na afloop krijgen de deelnemende kinderen weer wat lekkers uitgedeeld en er zijn leuke prijsjes voor de winnaars en ook voor het origineelste bootje in elke klasse.

Maar het leukste is toch om zelf deel te nemen en ook de spanning om te kijken of je bootje goed op koers en snel richting finishlijn vaart.

Dus tot ziens op vrijdagavond 3 juni 2011en kom op tijd met je bootje naar de Komerk.

Kom tussen 18.30 en 19.00 uur om je tijdig in te schrijven en je zeilnummer af te halen bij het raamloket van het havengebouw op de Komerk.

Wij wensen iedereen veel plezier, een behouden vaart en goede wind.

Het bestuur van de WSV  Tusken Mar en Leyen

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: