Fan stuurt aan op direct ontslag oefenmeester

Tuinstra.jpg

In de Leeuwarder Courant van woensdag 10 januari stond een bericht in de rubriek "trainernieuws", waarin werd geschreven dat Roel Tuinstra als trainer bij de V.V. Eastermar ontslagen zou zijn. Dit is zeker niet geval. Roel Tuinstra maakt in goed overleg met het bestuur en de spelersgroep het seizoen als trainer gewoon af bij onze vereniging.

Dat dit bericht geplaatst is betreuren wij ten zeerste, temeer omdat de verstandhouding met Roel Tuinstra prima is en hij zijn werk goed doet. In het stuk wordt dhr. Paul Nijp als vervanger genoemd, een naam die niet bekend is bij de vereniging.

Het bestuur van de V.V. Eastermar denkt, dat een anonieme supporter debet is aan deze onjuiste berichtgeving. De vereniging heeft de afgelopen maande diverse anonieme brieven ontvangen van deze zogenaamde supporter. In deze brieven dringt hij aan op het vertrek van de trainer en vindt hij dat het bestuur moet ingrijpen door de trainer te ontslaan.

Het bestuur van de V.V. Eastermar zal zich nooit op deze manier met supporters inlaten. Bovendien vind het bestuur dat door deze actie de goede naam van onze vereniging wordt aangetast en bovendien trainer Roel Tuinstra verkeerd wordt beoordeeld.

Namens het bestuur van de v.v. Eastermar,
J.Tillema, voorzitter
R. v.d. Ploeg, secretaris

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: