logo marslach

Dan komt de maitiid, de maitiid yn ús lân.

Wat kunnen we ons daar na een lange winterperiode op verheugen. Wij als tennis(t)ers ook. Natuurlijk kunnen we 's winters ook spelen op onze banen, maar in het voorjaar krijgen toch meer mensen de kriebels om weer een balletje te slaan. Het wordt dan weer gezellig druk.

En er is een "boppeslach" te melden: we krijgen binnenkort de beschikking over een schitterende verblijfsruimte met zicht op de tennisbanen. Hulde aan alle vrijwilligers die dit gerealiseerd hebben.
April is de maand waarin diverse activiteiten weer starten. Dit is o.a. het geval met de zomercompetitie van de KNLTB. Van onze vereniging doen hier 5 teams aan mee. Wij hopen dat ze succesvol zijn.
Verder zal er weer een "maak-kennis-met-tennis"actie zijn voor de schooljeugd. De Jeugdcommissie zal dit t.z.t. bekendmaken.

Onze tennisleraar, Jan de Haan, wil donderdag 11 april beginnen met een nieuwe serie lessen. Dit zowel voor beginners als gevorderden van elke leeftijd. Uiteraard moet men wel lid van de tennisvereniging zijn (of worden) om aan deze lessen deel te kunnen nemen.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Sietse Hoekstra, tel. 471822.
Informatie over de tennislessen en opgave bij Jan de Haan, tel. 546622.
De jeugdselectie krijgt persoonlijk bericht van de trainer.
We gaan een prachtig zomerseizoen tegemoet en we hopen dat u ook komt kijken hoe ons prachtige tenniscomplex erbij ligt. En natuurlijk een balletje gaat slaan.

Een sportieve groet,
Het bestuur van Marslach Eastermar

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: